Wettelijke indexering 2018

De minister van Justitie heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2018 de alimentatieindexering 1,5 % zal bedragen. Met dit percentage gaat derhalve de kinderalimentatie en partneralimentatie (wettelijk) omhoog. Deze verhoging is van rechtswege verschuldigd; met andere woorden deze verhoogde bijdrage is automatisch verschuldigd voor alle vastgestelde alimentatiebedragen opgelegd door de rechter of overeengekomen tussen partijen.

 

 

 

 

nieuws

14 september 2018
01 januari 2018

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915
Fax: 070 - 3855451

info@wswadvocaten.nl