Na een hoger beroep bestaat nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. Dit is een bijzondere procedure, waarvoor specifieke expertise vereist is.

In beginsel moet binnen drie maanden na de uitspraak in hoger beroep in cassatie worden gegaan. Behalve bij een uitspraak in hoger beroep in een kort geding-procedure, dan is de termijn binnen acht weken. Nieuwe feiten en nieuwe processtukken komen in cassatie niet meer aan de orde. Wel zal de Hoge Raad toetsen of het Gerechtshof de relevante wet- en regelgeving op de juiste wijze heeft toegepast en of het Gerechtshof juist en voldoende begrijpelijk gemotiveerd tot zijn oordeel is gekomen.

Of het raadzaam is om in cassatie te gaan, kan ons kantoor met haar jarenlange ervaring beoordelen en u daarover desgewenst adviseren.

Vervolgens kan ook voor u de cassatieprocedure worden gevoerd bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deze procedure geschiedt in beginsel geheel schriftelijk.

In een aantal gevallen kan een zaak ook in cassatie nog in onderling overleg worden geregeld, hetgeen in het belang van partijen kan zijn en partijen weten waar ze definitief aan toe zijn.

Ook voor cassatieadvies en een cassatieprocedure geldt dat gewerkt kan worden op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) of op basis van uurtarief.

De Hoge Raad der Nederlanden geeft bij een toevoeging geen korting meer op het verschuldigde griffierecht.

 

nieuws

Contactinformatie

Adelheidstraat 8
2595 ED Den Haag

Tel: 070 - 3818915
Fax: 070 - 3855451

info@wswadvocaten.nl